top of page

Anqar binası

Müştəri: Anqar binası

 

Tikinti sahəsi - 6492,6 m2
Tikinti sahəsi - 6406,4 m2
Tikintisinin həcmi - 169 847,1 m3
Anbar binasının ölçüsü - 80.0m x
80,0 m;
Hündürlüyü - 26.75 m.
Layihədəki iş növü:
1) Dəmir-beton konstruksiya
2) Metal konstruksiya
3) Enerji təchizatı
4) Avtomatik sistem
tüstünün çıxarılması
5) Sənaye 5 bölməsi
anqar qapısı
6) Avtomatik sistem
tüstünün çıxarılması
7) Metal nərdivan/platforma
8) Yanğın siqnalı
a) yanğınsöndürmə məntəqəsi - 6x4 m;
b) yanğın-köpük stansiyası-6x2,5 m.
• Avtomatik sistem
tüstünün çıxarılması
• Tavan istilik sistemi
• CCTV

bottom of page